Pidämme huolta ympäristöstä

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat ovat meille erittäin tärkeitä

Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä ja siksi kehitämmekin jatkuvasti toimintaamme ja tuotantoprosessiamme ympäristöystävällisemmäksi. Käyttämämme materiaalit ovat kierrätettäviä ja niistä on saatavissa elintarvikekelpoisuustodistukset. Teollisessa tuotannossa syntyvä jäte on pyritty minimoimaan. Kartonki- ja paperijäte, trukkilavat, painolevyt ja pakkausmuovit toimitetaan kaikki uusiokäyttöön. Pesuliinat kierrätetään ja käytetyt kemikaalit kerätään talteen suljetusta järjestelmästä ja hävitetään asianmukaisesti. Tuotantoprosessissa syntyvä lämpö otetaan talteen ja käytetään toimitilojen lämmitykseen.

Global Combact

Olemme liittyneet YK:n perustamaan ja johtamaan Global Combact -ohjelmaan vuonna 2011 ja samalla sitoutuneet noudattamaan päivittäisessä toiminnassamme sen kymmentä periaatetta:

Ihmisoikeudet

  • Yritykset edistävät ja kunnioittavat kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia.
  • Yritykset varmistavat, että ne eivät osallistu ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Ympäristö

  • Yritykset noudattavat ja edistävät varovaisuusperiaatetta ympäristöön kohdistuvissa asioissa.
  • Yritykset ovat aloitteellisia toiminnassa, joka edistää vastuullisuutta ympäristöasioissa.
  • Yritykset noudattavat, kehittävät ja pyrkivät levittämään ympäristöystävällisiä teknologioita.
  • Yritykset toimivat kaikkia korruption muotoja ml. kiristystä ja lahjontaa vastaan.

Työn oikeudenmukaisuus

  • Yritykset kunnioittavat kokoontumis-, ja yhdistymisvapautta sekä kollektiivisia työehtosopimuksia.
  • Yritykset estävät pakkotyön käytön.
  • Yritykset estävät lapsityövoiman käytön.
  • Yritykset eivät salli työhönottoon palkkaukseen tai työtehtävien antamiseen liittyvää syrjintää
Toteutus Staart Oy

© Copyright 2022 Hurtti-Paino Oy. Tietosuojaseloste